Rozwody coraz bardziej powszechne

Rozwody nie należą do najprzyjemniejszych sytuacji, jednak można zauważyć, że pojawia się ich coraz więcej. Są one jednym ze składników prawa rodzinnego, którym zajmuję się od samego początku mojej kariery zawodowej.

Poniżej zdradzę, jakie pobudki sprawiają, że jedno z małżonków może ubiegać się o rozwód. Nieważne jest tutaj miasto, rozwody Bydgoszcz, Warszawa czy Poznań, mogą mieć miejsce dosłownie wszędzie – również przepisy wszędzie obowiązują takie same.

Przepisy, które obowiązują w Polsce jasno mówią, że powodem do wystąpienia jednej ze stron o rozwód jest zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Jeżeli ta przesłanka nie została udowodniona przez stronę składającą pozew, sąd nie ma obowiązku orzeczenia o rozwodzie, nawet jeśli oboje małżonków zgodnie twierdzą, że chcą rozwodu.
Choćby w małżeństwie pojawiły się alkoholizm, przemoc domowa lub zdrada, a pożycie małżeńskie nadal byłoby utrzymane, nie ma pobudek do tego, aby rozwód został udzielony. Należy zatem wyjaśnić, czym jest rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd bada, czy więzy fizyczne, gospodarcze, a nawet duchowe nadal istnieją. Najłatwiej stwierdzić jest brak pożycia, jeśli jedno z małżonków życie na co dzień z inną osobą i nie ma zamiaru wracać do swojego “partnera na papierze”.

Na szczęście, aby sąd mógł orzec rozwód, należy spełnić chociaż dwie przesłanki. Jeśli zatem małżonkowie mieszkają ze sobą ze względów czysto ekonomicznych (małżonkowie na dany moment nie mają innego lokum, w którym mogliby zamieszkać), zaś pożycie fizyczne i duchowe wygasło, rozwód również może mieć miejsce.