Zarządzanie placówkami oświatowymi

Przedszkole – edukacyjne podstawy

Wczesna edukacja to istota naszego rozwoju. Sporo wiedzy podstawowej, jako dzieci, wynosimy już z domu od własnych rodziców, czyli naukę chodzenia, mówienia oraz odróżniania zła i dobra. Po podstawowym wychowaniu posyłamy nasze pociechy do przedszkola.
W małych miejscowościach, w których na dość spory teren, dostępne jest tylko jedno przedszkole, rodzice nie mają właściwie wyboru, posyłają dziecko tam gdzie jest to możliwe. W dużych miastach natomiast, sporo rodzin wybiera placówki, które ich zdaniem oferują najlepsze warunki rozwoju ich dziecka. Dodatkowo mogą wybierać pośród przedszkoli publicznych i niepublicznych. Te drugie zazwyczaj oferują całe mnóstwo dodatkowych zajęć rozwijających umysły dzieci na wielu płaszczyznach.

Fachowa wiedza dla dyrektorów przedszkoli

Bez względu na to, czy jest to przedszkole państwowe, czy prywatne, na dyrektorach takich placówek ciąży szereg obowiązków oraz realizowanie pewnego programu nauczania opracowywanego co roku przez MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
OFICYNA LEX oferuje on-line szereg profesjonalnych materiałów oraz szkolenia dla dyrektorów przedszkoli. Wszystkie dostępne dokumenty są stale aktualizowane i zgodne ze wszelkimi wytycznymi MEN.
Oferta skierowana do dyrektorów przedszkoli obejmuje: pełne kompendium dyrektora, publikację dotyczącą ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych zgodną z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi RODO, specjalną publikację dotyczącą prowadzenia i przechowywania całości dokumentacji przedszkola, szereg dokumentów dotyczących odpowiedzialności finansowej dyrektorów placówek oświatowych, pełne kompendium wiedzy dotyczące zarządzania personelem przedszkola, a także „Program Nauczania Przedszkolnego 2019/2020” wraz z programami z lat poprzednich.
Wszystkie publikacje skierowane są do dyrektorów pragnących stale podnosić jakość w zarządzanych przez siebie przedszkolach, być na bieżąco z przepisami prawa oraz wszystkimi wytycznymi opracowywanymi przez MEN.