Czy współczesna szkoła uczy czy wychowuje?

Każdy z nas posiada inne wspomnienia z okresu uczęszczania do szkoły. Zarówno edukacja podstawowa, gimnazjum, jak i liceum kojarzą się nam z czasem beztroski. Oczywiście, na każdym z tych etapów pojawiają się również chwile ciężkiej nauki oraz momenty wytchnienia, na przykład kiedy zawieramy bliskie przyjaźnie. W szkole, co więcej, spędzamy prawie całe nasze młode życie. Zadaniem uczniów jest pozyskanie jak największej ilości wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. Nauczycieli natomiast przekazanie tych wiadomości w możliwie najlepszy i najprzystępniejszy sposób.

Co więcej, wiadomym jest, że szkoła powinna nie tylko uczyć. Jedną z jej dodatkowych, ale także niezwykle istotnych cech, jest możliwość pozyskania w ramach zajęć odpowiednich zasad savoir vivre’u, zachowania, etykiety, czy po prostu przypomnienie zasad tolerancji, akceptacji i szacunku do drugiego człowieka. Czy w naszych czasach taki model szkoły jeszcze funkcjonuje?

Lekcje wychowawcze w szkole

Każda klasa posiada swojego wychowawcę. Jest to często zupełnie z pozoru nie związany z klasą belfer, który nie musi posiadać merytorycznego związku z profilem danej klasy lub jej specjalizacją. Nauczyciel – wychowawca ma nieco inne zadanie. To osoba, która opiekuje się daną grupą uczniów, jest dla nich oparciem, klasa może zawsze na niego liczyć a w trudnych chwilach każdy jej członek może się do niego zwrócić. Dodatkowo, na każdym wychowawcy, niezależnie od wieku i profilu swoich podopiecznych, spoczywa bardzo ważny obowiązek przekazania podstawowych informacji o relacjach międzyludzkich.

Tak więc, mając na uwadze to, że obecnie o wiele większy nacisk kładzie się na przyjmowanie wiedzy, aniżeli odpowiedniej z niej korzystanie w zróżnicowanych sytuacjach, warto byłoby zastanowić się nad odpowiednim wygospodarowaniem czasu dla lekcji wychowawczych w szkołach oraz na zwiększenie godzin poświęconych na przeanalizowaniem tego, jak w istocie pełnimy role społeczne. Niestety, czasy współczesne doskonale ukazują niechlubne mechanizmy nadmiernej kontroli ze strony władzy, braku szacunku wśród zróżnicowanych grup społecznych, a co najważniejsze całkowity zanik tolerancji.

Zatem, odpowiadając na pytanie zadanie w tytule, czy szkoła powinna uczyć, czy wychowywać, odpowiadamy zgodnie: powinna zarówno uczyć, jak i wychowywać.