Jakie studia trzeba skończyć, że móc świadczyć doradztwo zawodowe?

Reforma szkolnictwa w ostatnich latach dało możliwość uczniom klas podstawowych i ponadpodstawowych konsultowania się z nauczycielami w kwestii przyszłych planów zawodowych. Jednak konsultacje w ramach zajęć może przeprowadzić jedynie osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Jakich?

Jakie kwalifikacje są potrzebne do pełnienia zawodu nauczyciela doradcy zawodowego?

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2020 roku doradztwo zawodowe w szkołach może prowadzić osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu doradztwa zawodowego oraz osoba, która dodatkowo ukończyła oprócz studiów również studia podyplomowe. Doradztwo zawodowe (studia podyplomowe dla nauczycieli) są niezwykle popularne ostatnio w Polsce. Wszystko przez to, że są dodatkowym źródłem uzupełniającej wiedzy.

Otrzymane kwalifikacje po ukończeniu studiów pozwalają zajmować stanowisko nauczyciela doradztwa zawodowego również w przedszkolach i szkołach podstawowych. Oprócz tego zawód ten często występuje w szkołach specjalnych, zakładach poprawczych, a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jak znaleźć studia podyplomowe o takim profilu? Oferty edukacyjne są widoczne m.in. w internecie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „doradztwo zawodowe studia podyplomowe dla nauczycieli”, a już po chwili można cieszyć się ciekawymi zestawieniami ofert edukacyjnych, które pozwolą dokonać najlepszego wyboru.

Nauczyciel doradztwa zawodowego

Okazuje się, że osoby, które mają takie kwalifikacje, mogą pełnić taką funkcję również na lekcjach w szkole, a nie w ramach specjalnie utworzonych lekcji. Tym samym dzieci już w wieku przedszkolnych mogą się zastanowić nad swoimi aspiracjami zawodowymi. Wiele osób może być zdziwione, dlatego tak wcześnie, jednak badania pokazują, że im szybciej, tym lepiej. W ramach takich lekcji uczeń m.in. dokonuje syntezy w kontekście planowania swojej kariery i rozpoznaje własne ograniczenia, determinujące wybory zawodowe.